استخدام و همکاری

شرکت نوین سوله برای تکمیل و رزرو کادر خود در زمینه های کاری زیر اقدام به اخذ نیروی فعال و با انگیزه می نماید.

  • جوشکار
  • مونتاژکار
  • نصاب
  • رنگ کار و سند بلاست
  • مجری و اجرای فنداسیون
  • مجری و اجرای دیوارچینی
  • نصاب پوشش سقف
  • بازاریاب
  • مهندسین نقشه کشی سوله های خرپایی

برای ارسال مشخصات خود و زمینه فعالیت خود لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید:

 

استخدام جوشکار

استخدام جوشکار ماهر که مسلط به جوش با گاز محافظ co2 باشد.

قرارداد استخدام جوشکاری به دو روش وزنی و متری امکانپذیر میباشد.

استخدام نصاب و مونتاژ کار

از آنجایی که شرکت نوین سوله در همه شهر های ایران پروژه ساخت سوله دارد ، تمام تلاش خود را میکند که از شما علاقه مندان به این فن ( استخدام نصاب سوله و استخدام مونتاژکار سوله ) در شهر خود شما استفاده گردد، اما ممکن است که به عنوان ماموریت به شهرهای دیگر و شهر های مجاور خود نیز فرستاده شوید.

قرارداد در این حرفه به صورت وزنی و متری در قالب قرارداد پروژه ای منعقد میگردد.

استخدام دیوارچین و فنداسیون کار

استخدام دیوار چین و استخدام فنداسیون کار هم در شهر های خود به صورت پروژه ای منعقد میگردد.

نقشه های فنداسیون توسط شرکت نوین سوله ارايه میگردد.

استخدام رنگ کار و سند پلاست

استخدام رنگ کار ماهر و سند پلاست هم به صورت وزنی و متری میسر میباشد. علاقه مندان در این شاخه میبایست در محل شرکت نوین سوله اقدام به همکاری نمایند

استخدام مهندسین نقشه کشی

شرکت نوین سوله صرفا به مهندسین نقشه کش برای سوله های خرپایی نیازمند میباشد، اما اگر شما در زمینه تیرورق هم فعال هستید لطفا فرم استخدام را تکمیل فرمایید و در قسمت توضیحات (سابقه کار ) در مورد نوع فعالیتتان توضیح دهید

استخدام نصاب پوشش سقف سوله

قرارداد استخدام نصاب پوشش سقف سوله هم به صورت متری منعقد میگردد و تلاش شرکت نوین سوله بر این است که همکاری با شما را در شهر خودتان در دستور کار قرار دهد اما فعالیت بصورت ماموریتی در شهر های دیگر نیز برای شما فراهم است.

استخدام بازاریاب سوله

شرکت نوین سوله استخدام تعدادی بازاریاب سوله در شهر های مختلف نیز در دستور کار خود دارد. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت میباشد این است که: بازاریابان مجاز هستند از همه نوع تکنیکهای بازاریابی به غیر از بازاریابی اینترنتی استفاده و همکاری فرمایند.

فرم استخدام ویژه