اجرای سوله با دهانه عریض ۵۸ متر و طول ۱۰۸ متر و ارتفاع مفید ۸.۵ در ساوه ( بدون ستون میانی )

اجرای سوله سبک بدون ستون میانی با دهانه 50 متر و طول 60 متر در ارتفاع 9 متر در کاشان

ساخت سوله در بندر عباس با دهانه 50 متر و طول 120 متر و ارتفاع مفید 6.5

ساخت سالن ورزشی دو طبقه در قم با دهانه 33 متر و طول 48 متر و ارتفاع طبقه اول 3 متر و طبقه دوم 7.5 متر 

ساخت سالن مرغداری با دهانه 16 متر به طول 66 متر و ارتفاع 2.7 در استان فارس دشت ارژن 

سوله سازی در بم با دهانه 80 متر ( دو دهانه 40 متری ) به طول 160 متر و ارتفاع 7.5 محل اجرا در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

سوله سبک با دهانه 30 متر به طول 66 متر و ارتفاع 8 متر با ظرفیت جرثقیل 15 تن در تهران