فروش سوله دست دوم

فروش سوله در عرصه ی صنعت سوله سازی در چند سال اخیر پیشرفت زیادی کرده است. فروش سوله می تواند بسیار سوله ی نو و تازه ساخت باشد و یا به صورت سوله های دست دوم باشد. برای فروش سوله دست اول عوامل موثر می تواند شامل عوامل زیر باشد که باید در هنگام خرید به آن دقت نمود :

فروش سوله دست دوم

افرادی که در عرصه ی فروش سوله می باشند قیمت سوله ی قابل فروش را بر اساس موارد بالا تعیین می کنند. مسلما سوله هایی که سال ساخت آنها جدید تر باشد قیمت های بالاتری را دارا می باشند این موضوع به ویژه در سوله های دست دوم موثر می باشد. کیفیت سوله نیز عامل موثر دیگری است. هر چه سوله ی دست اول و یا دست دوم از اجزا و مصالح مرغوب تری ساخته شده باشد بر میزان قیمت فروش تاثیر گذارد بوده و قیمتی بالا تر دارا است.

میزان تخریب سوله در سوله های دست دوم عامل بسیار موثری است. در صورتی که سال ساخت سوله برای سال های قدیمی تر باشد امکان این که تخریب زیادی را دارا باشد نیز زیاد است و در این صورت قیمت پایین تری دارد البته یک استثنا وجود دارد که در صورتی که در ساخت سوله از ابزار موغوبی استفاده شده باشد امکان تخریب کم تر است اما باز هم قیمت کمتری دارا است.

تاثیر نوع سوله در قیمت فروش

سوله ها دارای سه نوع سوله خرپایی، یو بی ام و تیرورقی می باشند قیمت فروش با توجه به نوع سوله به صورتی است که تا حدودی به میزان مصالح به کار رفته نیز بستگی دارد. سوله های تیر ورقی سوله های قدیمی می باشند اما مصالح به کار رفته در آن مرغوب است و چون فولاد زیادی در آن به کار رفته است به همین دلیل قیمت بالایی دارد  سوله های یو بی ام نیز همین ویژگی را دارا می باشند و فولاد زیادی در آنها به کار رفته است این نوع سوله نیز از نظر کیفیت از سوله های تیرورقی بالا تر بوده و قیمت بیشتری را دارا  هستند اما سوله های خرپایی با کیفیت بسیار بالاتر و وزنی سبک تر با مقاومتی عالی دارای قیمت بسیار پایین تر می باشند.

 

 

So9611260506